Ц
Ц
А
А
А+

Головне територіальне
управління юстиції
у Дніпропетровській області

 • 49027, м. Дніпро,
  пр. Дмитра Яворницького, 21-А
 • +38056 746 08 91
  факс: 39-85-91
 • info@dp.minjust.gov.ua
 • Прийомні години:
  Пн.- Чт. з 9.00 - 18.00
  Пт. з 9.00 - 16.45
 • Обідня перерва:
  з 13.00 - 13.45
Розмір шрифта:
«Гаряча лінія» оперативного штабу
Онлайн чат з питань ДРАЦС

Новини Головного територіального управління юстиції

Інформуємо...

Деякі питання надання службового житла та виселення з нього
 
     Відповідно до частини 1 статті 118 Житлового кодексу УРСР, службове житло призначається для заселення громадянами, які у зв'язку з характером їх трудових стосунків повинні мешкати за місцем роботи або поблизу від нього. Житло включається в число службових рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. Під службові житла виділяються, як правило, окремі квартири. 
     Відповідно до статті 22 Житлового кодексу УРСР, жиле приміщення включається до числа службових за рішенням виконавчого органу районної, міської, районної у місті ради. Підставою для вселення у таке приміщення є спеціальний ордер, який видається на основі цього рішення. До числа службових може бути включено тільки вільне жиле приміщення. 
     Оскільки службове жиле приміщення надається працівникові на всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, то він вправі у встановленому порядку, за письмовою згодою всіх членів сім'ї, вселити в займане ним службове жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також, інших осіб. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно. 
     Перелік категорій працівників, яким можуть бути надані службові житла, затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення». 
    Згідно з пунктом 2 статті 2 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 року № 2482-ХІІ, квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, не підлягають приватизації.
     Слід зазначити, що громадяни можуть приватизувати їх лише після того, коли статус службових квартир (кімнат, будинків) буде з них знятий. 
     Відповідно до частини 3 статті 47 Конституції України, ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.
     Згідно з вимогами статті 109 Житлового кодексу УРСР, виселення із займаного жилого приміщення допускається з підстав, установлених законом. Виселення проводиться добровільно або в судовому порядку. Допускається виселення в адміністративному порядку з санкції прокурора лише осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом. 
     Прийняття рішення щодо примусового виселення є виключною компетенцією суду. 
 
     З іншими правовими новинами, можна ознайомитись у рубриці «Правовий радник юриста».

 

...читати далі

Інформуємо...

 

Деякі питання обчислення заборгованості по сплаті аліментів
 
Під час обчислення заборгованості по сплаті аліментів слід враховувати вимоги ч 1 ст. 196 Сімейного кодексу України  (далі - СК України), якою визначено, що при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.
Питання застосування ч.1 ст. 196 СК України визначені в постанові судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 01 липня 2015 року № 6-94цс15.
«З урахуванням правової природи пені, яка є дієвим стимулом належного виконання обов’язку та виходячи з того, що аліменти призначаються та виплачуються (стягуються) щомісячно, за змістом статті 196 СК України пеня нараховується на суму заборгованості за той місяць, в якому не проводилось стягнення аліментів.
При цьому сума заборгованості за аліментами за попередні місяці не додається до заборгованості за наступні місяці, а кількість днів прострочення обчислюється виходячи з того місяця, в якому аліменти не сплачувались.
Тобто неустойка (пеня) за один місяць рахується так: заборгованість за аліментами за місяць помножена на 1 % пені і помножена на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість. Загальна сума неустойки (пені) визначається шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів (за кожен місяць)».
Окремо зазначаємо, що розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації (ч. 2 ст. 184 СК України). Індексація проводиться згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення».
Відповідно до ст. 1 цього Закону індексація грошових доходів населення ? це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.
При цьому ст. 2 зазначеного Закону визначено, що індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру.
Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться за рахунок коштів платника аліментів (ст. 5 вказаного Закону).
 
 
 
З іншими правовими новинами, можна ознайомитись у рубриці «Правовий радник юриста».

 

 

...читати далі

Інформуємо...

 
Обов’язок дітей піклуватися про своїх батьків
 
Поняття «піклування» наведено у цивільному законодавстві в такому аспекті: «піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки» (стаття 55 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV).
У роз’ясненні Міністерства юстиції України від 05 липня 2011 року «Правове регулювання особистих немайнових та майнових відносин між суб'єктами сімейних правовідносин» визначено, що обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплений в статті 51 Конституції України. Таке піклування може полягати в особистому догляді за батьками, допомозі в побуті, захисті прав й інтересів, матеріальній підтримці тощо.
Вказана конституційна норма знайшла своє відображення і в нормах Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року № 2947 – ІІІ, зокрема у главі 17 «Обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його виконання» (статті 202 - 206).
Відповідно до частини восьмої статті 7 Сімейного кодексу України регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів непрацездатних членів сім'ї.
Однією з основних цілей регулювання сімейних відносин, відповідно до частини другої статті 1 Сімейного кодексу України, є утвердження почуття обов'язку перед батьками.
Так, частиною першою статті 202 Сімейного кодексу України встановлено, що повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
Непрацездатними визначаються особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника (стаття 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 року № 1058-IV).
Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін (частина перша статті 205 Сімейного кодексу України).
При цьому судом враховуються всі заслуговуючі на увагу інтереси сторін: непрацездатність батьків та їх потреба у матеріальній допомозі, матеріальне становище дітей, догляд дітей за батьками тощо. Також до уваги приймається отримання батьками пенсії, державних пільг, субсидій, наявність в батьків майна, що може приносити дохід, тощо.
Крім того, стаття 203 Сімейного кодексу України встановлює обов'язок дітей брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.
У зв’язку з вищевикладеним, зазначаємо що, повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
 
З іншими правовими новинами, можна ознайомитись у рубриці «Правовий радник юриста».

 

...читати далі

Інформуємо...


Дата: 22 липня 2016 року.
Місце проведення: м. Київ, Міністерство юстиції України (провулок Рильський, 10);
Організатори: Координаційна Рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України; Міністерство юстиції України.

 

...читати далі

Необхідно знати кожному!

Строки розгляду звернень громадян
 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР (далі – Закон № 393/96-ВР), органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).
Крім того, у статті 20 Закону № 393/96-ВР передбачено термін розгляду звернень громадян, зокрема, звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
У статті 16 Закону № 393/96-ВР визначено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду. 
Законом № 393/96-ВР передбачено відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян. Так, відповідно до статті 24 Закону № 393/96-ВР, особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.
Також, у статті 25 Закону № 393/96-ВР передбачено відшкодування збитків громадянину у зв'язку з порушенням вимог цього Закону при розгляді його скарги.
У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, обґрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.
Зважаючи на вищевикладене, у разі порушення строків розгляду звернень, відповідно до чинного законодавства, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом.
 
З іншими правовими новинами, можна ознайомитись у рубриці "Правовий радник юриста".

 

...читати далі

Увага!

  

      26 липня 2016 року з 10:00 до 12:00 відбудеться особистий прийом громадян у режимі відеоконференц-зв'язку першим заступником начальника Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Захаровою О.В.
     Отримати детальну інформацію та здійснювати попередній запис можна на сайті:  kap.minjust.gov.ua.

...читати далі

Інформуємо...

 
Сьогодні минув тиждень з початку проведення ІІІ етапу конкурсу з відбору кандидатів на посади начальників та заступників бюро правової допомоги - інтерв’ювання кандидатів.
Як повідомила член конкурсної комісії – начальник Управління реєстрації нормативно правових актів, правової роботи та правової освіти Василишина Арзу Парвізівна:
«Метою розширення системи безоплатної правової допомоги, перш за все, є доступність правової допомоги, реалізація програм Уряду щодо належної інтеграції України в європейську родину».
 
...читати далі

Інформуємо...

Підтвердження національності особи у випадку втрати документів
 
    Документи, які можуть підтвердити національність особи (паспорт, військовий білет, свідоцтво про народження, інші документи) можуть зберігатися в архівах  державних установ в залежності від компетентності органу, що видавав документ, що  регламентується Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України 18 червня 2015 року № 1000/5. Відповідно до п. 5 Розділу VI Правил, записи актів цивільного стану (свідоцтво про народження) після завершення їх ведення в діловодстві передаються до архіву установи для подальшого зберігання та користування. Граничний строк тимчасового зберігання  таких документів в архіві установи - 75 років. 
     Таким чином, зважаючи на вищевикладене, у разі втрати документів, які можуть підтверджувати національність, з метою їх подальшого віднайдення, є доцільним звернутися до наступних установ:
 
1)  Державний архів Дніпропетровської області, що знаходиться за адресою: 49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 89 (будівля 1 - адміністрація), вул. Ленінградська, 10 (будівля 2);  тел. (056) 732-49-69 (приймальня),  тел. 732-49-68 (стіл довідок); е-mail:  archive_dp@arch.gov.ua;
2) Дніпропетровський обласний військовий комісаріат, розташованийза адресою:м. Дніпро, вул. Шмідта, 16;  тел. (0567) 45-24-17;
3) Головне управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській  області,  що знаходитьсяза адресою: м. Дніпро, пл. Троїцька, 2а; вул. Поля, 1 (приймальня громадян);тел.(056) 745-35-62, тел. (056) 745-61-11.
 
     З іншими правовими новинами, можна ознайомитися у рубриці «Правовий радник юриста».

 

...читати далі

Інформуємо...

Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області інформує, що на загальних зборах трудового колективу Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (прокол № 3 від 21.06.2016) було прийнято новий Колективний договір, з положеннями якого можна ознайомитися в рубриці «Доступ до публічної інформації».


 

...читати далі

Увага!!!

     Увага! Повідомляємо про розміщення методичного посібника на тему: «Деякі аспекти проходження державної служби», в рубриці «Методичні рекомендації», яка знаходиться у розділі «Правова робота».

 

Вітаємо!

Наказом Міністерства юстиції України від 04.07.2016 № 3803/к «Про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції України»,за вагомий особистий внесок у розвиток судової експертизи, багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків  та  з  нагоди професійного свята – Дня судового експерта, нагороджено співробітників Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, зокрема:
-          ЛИЛОВУ Юлію Юріївну - завідувача лабораторії криміналістичних досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;
-          КОТОВУ Тетяну Сергіївну- провідного спеціаліста з питань кадрової роботи Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;
-          БАЛЯЯ Олександра Борисовича - завідувача відділу лабораторії інженерно-технічних досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;
-          НІКОЛАЙЧУК Тетяну Василівну старшого судового експерта лабораторії криміналістичних досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;
-          ХАРЧЕНКА Віталія Володимировича - завідувача лабораторії інженерно-технічних досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;
-          СЕМЕНОВУ Наталію Юріївну - головного бухгалтера Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.
 
Головне територіальне управління юстиції щиро вітає всіх співробітників Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз із професійним святом! Бажаємо Вам, шановні експерти, міцного здоров’я, натхнення, благополуччя, ладу в родинах та миру в країні!

 

...читати далі

Увага!

     26 липня 2016 року з 10:00 до 12:00 відбудеться особистий прийом громадян у режимі відеоконференц-зв’язку першим заступником начальника Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Захаровою О.В.
     Отримати детальну інформацію та здійснити попередній запис можна на сайті: kap.minjust.gov.ua.

 

...читати далі

Інформуємо...

     Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих в Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області за 2016 рік

 

...читати далі

Інформуємо...

   
 
    Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області запроваджується новий правопросвітницький проект «Територія правових розваг».   

 
...читати далі