Ц
Ц
А
А
А+

Головне територіальне
управління юстиції
у Дніпропетровській області

 • 49027, м. Дніпро,
  пр. Дмитра Яворницького, 21-А
 • +380 562 46-70-65
  факс: 39-85-91
 • info@dp.minjust.gov.ua
 • Прийомні години:
  Пн.- Чт. з 9.00 - 18.00
  Пт. з 9.00 - 16.45
 • Обідня перерва:
  з 13.00 - 13.45
Розмір шрифта:

Начальник Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області – Ступар Валентина Андріївна,
 

Контакти:

м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 21а,  
(0562) 47-12-36 

Прийомні дні: Перший, третій понеділок кожного місяця 14.00-18.00
 


Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління з питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Моглібеєву Лесю Петрівну 
Контакти: (0562) 47-14-24 
Прийомні дні: Кожний четвер 14.00-18.00

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Моглібеєва Леся Петрівна 

Контакти: (056) 371-15-89

Заступник начальника Управління - начальник відділу матеріально - технічного забезпечення Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Кульчицький Юрій Павлович.

Контакти: (056) 713-52-16 
Прийомні дні: Кожен четвер 11:00-13:00 та 14:00-18:00

Начальник відділу планово-фінансової діяльності Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного управління юстиції у Дніпропетровській області Куніцина Тетяна Володимирівна 
Контакти: (0562) 47-12-95 
Прийомні дні: Кожний четвер 11:00-13:00 та 14:00-18:00

Заступник начальника відділу планово-фінансової діяльності Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного управління юстиції у Дніпропетровській області Іващенко Галина Павлівна
Контакти: (0562) 371-15-91 

Начальник відділу з питань договірної роботи та державних закупівель Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Безручко Максим Вікторович.

 

Заступник начальника відділу з питань договірної роботи та державних закупівель Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Неубауер Наталія Валеріївна.

 

Завідувач сектору аналізу виконання договірних зобов'язань Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Орленко Марія Іванівна.


                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                               Наказ Головного територіального управління юстиції
                                                                                                                               у Дніпропетровській області
                                                                                                                               № 87/7 від 16 березня 2015 року


 

 


 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення
Головного територіального управління юстиції
у Дніпропетровській області
 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції (далі – управління) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (далі – Головне територіальне управління юстиції), безпосередньо підпорядковується начальнику управління та начальнику Головного територіального управління юстиції.
1.2. Управління структурно складається з відділу бухгалтерського обліку та звітності, відділу планово-фінансової діяльності та відділу матеріально-технічного забезпечення.
На управління покладаються повноваження бухгалтерської служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, іншими законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», наказами, інструкціями та розпорядженнями Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, наказами та розпорядженнями Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
1.4. Основними завданнями управління є збір та систематизація інформації про потреби в матеріально-технічних ресурсах Головного територіального управління юстиції та підвідомчих структурних підрозділів; забезпечення своєчасності укладання і виконання господарських договорів з постачання комунальних та експлуатаційних послуг, придбання товарів та послуг (робіт); належне матеріально-технічне забезпечення; виконання обов’язків бухгалтерської служби бюджетної установи із забезпеченням ведення централізованого бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності апарату та територіальних підрозділів Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

2.ФУНКЦІЇ УПРАВЛННЯ
Управління відповідно до покладених на нього завдань:
2.1.Здійснює збір та систематизацію інформації щодо потреб Головного територіального управління юстиції та структурних підрозділів, підпорядкованих йому, в засобах оргтехніки та зв’язку, технічному та програмному забезпеченні, а також у інших матеріально-технічних ресурсах.
2.2.Забезпечує роботу локальної комп’ютерної мережі. Здійснює технічне обслуговування цієї мережі та комп’ютерної техніки.
2.3.Організовує роботу з підготовки документів (Договори, додаткові угоди та документи, що є додатками до цих договорів та додаткових угод тощо) щодо організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб Головного управління юстиції у Дніпропетровській області та підпорядкованих структурних підрозділів.

2.4.Здійснює контроль за правильністю і своєчасністю укладання господарських договорів у відповідності до вимог діючого законодавства, зокрема, оренди приміщень, комунальних послуг, зв’язку та ін.
2.5.Організовує роботу щодо матеріально – технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції та підпорядкованих структурних підрозділів.
2.6.Забезпечує організацію та проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти для потреб Головного територіального управління юстиції та підпорядкованих структурних підрозділів.
2.7.Здійснює контроль за виконанням підприємствами-постачальниками умов договорів щодо надання послуг та постачання товарно-матеріальних цінностей Головному територіальному управлінню юстиції та підпорядкованим структурним підрозділам.
2.8.Безпосередньо здійснює матеріальне-технічне забезпечення Головного територіального управління юстиції та підпорядкованих структурних підрозділів.
2.9.Забезпечує збереження товарно-матеріальних цінностей в Головному територіальному управлінні юстиції.
2.10.Здійснює підтримання службових приміщень Головного територіального управління юстиції та території, що прилягає до нього, у належному технічному, санітарному стані.
2.11.Формує проект кошторису на забезпечення функціонування Головного територіального управління юстиції з поданням його на затвердження до Міністерства юстиції України.

2.12.Забезпечує організацію обґрунтування показників проекту кошторису доходів та видатків на утримання Головного територіального управління юстиції, районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, узагальнення цих показників для складання бюджетного запиту.
2.13.Складає штатні розписи апарату Головного територіального управління юстиції та підпорядкованих структурних підрозділів.
2.14.Веде облік розрахунків з постачальниками товарів, робіт та послуг. Здійснює звіряння розрахунків з цими постачальниками за фактично надані ними товари, роботи і послуги.
2.15.Веде бухгалтерський облік установи відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
2.16.Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.
 2.17.Здійснює поточний контроль за:
 - дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
 - правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установ
 - веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.
 2.18.Забезпечує своєчасне подання звітності.
 2.19.Забезпечує своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов'язкові 
 платежі) до відповідних бюджетів.
 2.20.Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
 - використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
 - інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
 2.21.Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної 
 звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.
 2.22.Забезпечує:
 - дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
 - достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
 - повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються до управління державної казначейської служби;
 - зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;
 - користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;
 - відповідні структурні підрозділи Головного територіального управління юстиції даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.
 2.23.Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 2.24.Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників управління.
 2.25 Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами.

 3.УПРАВЛІННЯ МАЄ ПРАВО:
 3.1.Здійснювати перевірки в структурних підрозділах, підвідомчих Головному територіальному управлінню юстиції, з питань, що належать до компетенції управління.
 3.2.Одержувати від державних органів, підприємств, установ, організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію в межах компетенції.
 3.3.Здійснювати контроль за роботою районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, відділів державної виконавчої служби, відділів з питань державної реєстрації та державних нотаріальних контор з питань, що відносяться до компетенції управління.
 3.4.Приймати рішення щодо забезпечення виконання основних завдань і обов’язків, покладених на управління, в межах своєї компетенції.
 3.5.Представляти Головне територіальне управління юстиції в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції управління, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.
 3.6.Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.
 3.7.Одержувати від структурних підрозділів, які підпорядковані Головному територіальному управлінню юстиції, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.
 3.8.Вносити керівникові Головного територіального управління юстиції пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 4.КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

 4.1.Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції.
 Виконання повноважень головного бухгалтера Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області покладаються на начальника управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення.
 4.2.На посаду начальника управління може претендувати громадянин України, який має повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом та на керівних посадах не менш як три роки. У разі підпорядкованості інших бюджетних установ даній бюджетній установі, - на посаду начальника управління може претендувати громадянин, який має повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи на державній службі, за фахом та на керівних посадах не менш як п’ять років.

  Не може бути призначена на посаду начальника управління особа, відносно якої існують обмеження, передбачені Законом України «Про державну службу».